Eidsfoss støperi i ny form

VESTFOLDMUSEENE IKS får 300000 kroner til digital og interaktiv formidling

Jernverket Eidsfoss er en del av Vestfoldmuseene. Driften og formidlingen ved Eidsfoss jernverksmuseum er et samarbeid mellom Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger og museet. De ønsker å formidle kunnskap om jernverkshistorie og jernstøpeprosessen. Prosjektet skal resultere i en digital og interaktiv visualisering av produksjonsprosessen ved Eidsfoss ovnsstøperi i perioden 1952 til 1961. Visualiseringen skal gi publikum innsikt i hvor og hvordan ulike deler av produksjonen foregikk, i det “nye” støperiet på Eidsfoss.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?