Eierskap til eget skolemiljø

ELVETANGEN SKOLE fikk 170 000 kroner til å forbedre uteområdene på Elvetangen skole i 2024

Elvetangen Skole har et stort utendørsområde som de ønsker å gjøre mer attraktivt og engasjerende både i og utenom skoletid. Elevrådet er koblet på og tanken er at en forbedring av området også skal bidra til å styrke eierskapet til skolemiljøet, bygge relasjoner mellom foreldregruppene og redusere risikoen for skadeverk. Elvetangen Skole har fått tildelt 170 000 kroner til å forbedre uteområdene på skolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?