Eiker og Lågendalen museum, avdeling Labromuseene

Eiker og Lågendalen museum, avdeling Labromuseene får 300.000 kroner til stampemølle, vannrenne, kvernkall og utstyr.

Labromuseene er lokalisert på Labro utenfor Kongsberg. Norsk Vassdragsmuseum ligger i Labro kraftstasjon fra 1910. Museet har naturen, kulturen og industrien langs Numedalslågen som tema.

Demønsker å videreutvikle museets skoleopplegg, som tar for seg den historiske bruken av vann, fra fløting og annen transport på vannveier, via kvernkall og vannhjul, til moderne kraftproduksjon. De ønsker å komplettere kverna, slik at elevene også kan bruke den til å male korn på. De ønsker også å bygge ut vannrennesystemet, bygge en stampemølle og lage modeller som viser historiske metoder for å overføre kraft.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til stampemølle, vannrenne, kvernkall og utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?