Eikern Fiskevernforening

Eikern Fiskevernforening får 40.000 kroner til hodelykter.

På høsten, under stamfisket, arrangerer foreningen egne kvelder for barn og unge. Deltakerne får kunnskap om naturen og om hvordan stamfisket gjøres og hvorfor. Opplegget foregår ute i bekken om kvelden med vadere og hodelykter, og er veldig populært å delta på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?