Elektrisk anlegg i bevaringsverdig bygg

Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ) får 60.000 kroner til elektrisk anlegg i bevaringsverdig bygg.

SMFØ ble stiftet i 1993 med formål å etablere og drive et flymuseum på Østlandet/Gardermoen. Hovedaktiviteten i dag er å istandsette og bevare den verneverdige Artillerioffisersmessen lokalisert til Gardermoen kulturpark, rett ved flysamlingen.

Ved bruk av frivillig innsats har stiftelsen lagt ned titusener av gratis arbeidstimer. Parallelt med driften og oppbyggingen av flysamlingen har de i Artillerioffisermessen erstattet samtlige dører med originale fyllingsdører, paneler, lister og gulvbord er spesiallaget etter originale mønstre, vinduer er kittet, og rammer og vinduer malt. Litt etter litt ferdigstilles arbeidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?