Elektronika i Nannestad

Nannestad kommune får 200.000 kroner til teknisk utstyr for musikkproduksjon.

Kulturvirksomheten i kommunen vil gjennom ungdomsklubben og kulturskolen tilby opplæring i musikkproduksjon ved hjelp av datamaskiner, musikkinstrumenter og mikrofoner. De vil etablere et arrangementsteam bestående av elever som skal bidra på arrangementer i regi av kulturskolen og kulturvirksomheten, og bistå lag og foreninger på deres arrangementer. Elevene bistår som DJs, ordner alt det tekniske, rigger opp og ned utstyr, planlegger og gjennomfører sceneprøver, og er teknikere og scenearbeidere under arrangementene. Dette vil således være et nytt tiltak som hele kommunen får glede av. Elevene på kulturskolen vil møtes en til to ganger pr uke for fellesundervisning i det nye kulturbygget i kommunehuset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?