Elevenes kunstprosjekt blir ny møteplass

Gjennom byggingen av en installasjon i skolegården får elevene på Sør-Fron ungdomsskole innsikt i lokalt håndverk og samtidskunst.

Ingebjørg Brandstad Sandbuløkken og Magnus Jetlund i front, sammen med medelevene Jo Inge Bjerkebakken, Magnhild Kjersem Rustad og Emil Brenden i den nye kunstinstallasjonen og møteplassen på skolen. (Foto: Marthe Stenberg)

Elevene på Sør-Fron ungdomsskole har laget en installasjon, som også er en samlingsplass, sammen med kunstner Ola Senstad. Den er første del av av et treårig kunstprosjekt, i regi av kunstorganisasjonen Harpefoss hotell.

Prosjektet kobler lokale materialer, håndverk og byggetradisjoner sammen. Samlingsplassen er laget med hjelp av stein og muring. Neste steg tar for seg tømmer og lafting før det skal avsluttes med metall og smedkunst.

– Jeg syns koblingen mellom kulturhistorie og kulturarv knyttet opp mot stedsutvikling og noe som er relevant for folka som bor der, er veldig interessant. Dette prosjektet tikker av mange bokser for meg, og det handler like fullt om stedsutvikling som kunst, forteller kunstner Senstad.

Da de skulle bestemme seg for hva de faktisk skulle lage var det viktig å se på historien til lokalmiljøet.

– Særlig dette med at praktisk arbeid og tradisjonshåndverk har alltid hatt en viktig plass i samfunnet her. Å ta inn det som en del av kunstprosjektet var viktig, forteller Eivind Slettemeås fra Kunstorganisasjonen Harpefoss hotell.

Lærerikt og morsomt

Prosjektet er noe helt annet enn elevene vanligvis gjør på skolen.

– Vi følte at vi tok mer del i det. Vi ble ikke bare fortalt hva vi skulle gjøre, men fikk være med å si hva vi ville gjøre og hvordan vi ville det skulle bli. Det har vært veldig lærerikt og morsomt, sier Ingebjørg Brandstad Sandbuløkken (14).

Elevene tror den nye plassen som de sjøl har vært med på å lage, vil bli et populært samlingssted etterhvert.

– Det blir brukt som en møteplass, og kanskje som et uteklasserom etterhvert. Det er jo veldig fint å ikke bare være inne. Dette er noe som kommer tilbake til oss elevene, og videre til andre når vi går ut av skolen, forteller 14-åringen.

Involverte nærmiljøet

Svein Sletten som har vært primus motor for prosjektet fra skolen sin side, sier at elevmedvirkningen har vært viktig.

– Det som har vært fint med dette prosjektet er at elevene har vært med helt fra starten, sier han.

Læreren er strålende fornøyd med prosjektet.

– Det som var litt artig med dette prosjektet er at vi har fått med nærmiljøet med blant annet en håndverker, en lokal murer og vi har fått stein fra gårdbrukere. Ettersom prosjektet gikk så dukka det plutselig opp folk her som ble nysgjerrig på hva vi holdt på med på skolen. Vi fikk masse spørsmål fra både foreldre og andre i lokalsamfunnet, forteller Sletten.

Han og Slettemeås fra Harpefoss hotell har også et tips til organisasjoner som vil søke om støtte hos Sparebankstiftelsen DNB til lignende prosjekter.

– Det viktigste er å forankre samarbeidet godt mellom institusjon og lærested. Vi hadde aldri fått til dette uten støtten fra Sparebankstiftelsen DNB. De har vært helt enestående.

Tildelinger

Harpefoss Hotell fikk 150 000 kroner i 2020 og deretter 400 000 kr i to år fra skoleåret 2021-22, til prosjektet i samarbeid med Sør-Fron Ungdomsskole og arkitekt og kunstner Ola Sendstad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?