Elevrådet ved Brattås skole

Elevrådet ved Brattås skole får 100.000 kroner til amfi i skolegården.

Elevrådet har spart og samlet inn penger i mange år for å kunne realisere prosjektet. De ønsker seg et bedre skolegårdsmiljø, og i et uteamfi vil de kunne ha uteskole, forestillinger og sommeravslutninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?