Elevrådet ved Stovner skole

Elevrådet ved Stovner skole får 50.000 kroner til utstyr til utemiljøprosjektet. Stovner skole er en barneskole øverst i Groruddalen, med 612 elever fordelt på 1. – 7. trinn.

Elevrådet og skolen har igangsatt prosjekt “utemiljø”, hvor målet er å oppgradere skolegården slik at den stimulerer til lek, læring og trivsel i og utenfor skoletiden. Her er ønskene mange, blant annet å etablere en hinderløype og å stimulere til elevenes læring ved å male opp fargerike og lærerike spill og illustrasjoner som gir elevene lyst til å være i bevegelse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?