Elva som læringsarena

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET fikk 350 000 kroner til reparasjon av murer, fløterenner og gangbroer i 2024

Gjennom aktiv læring og opplevelser, gir Buskerudmuseet, avdeling Hallingdal, barn og unge et levende innblikk i den industrielle betydningen av Hallingdalselva, med fokus på tømmerfløting. Etter flomskader er det behov for reparasjoner og videreutvikling av eksisterende tømmerfløteanlegg slik at det blir en forbedret, sikrere læringsarena som forklarer elvas historie og dets betydning for lokalsamfunnet. Reparasjonsarbeidet skal gjøres i samarbeid med den videregående skolen. STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET har fått tildelt 350000 kr til reparasjon av murer, fløterenner og gangbroer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?