Elvepark med treningsanlegg

Sauland Bygdelag får 100.000 kroner til bidrag til treningsapparater og volleyballbane.

Bygdelaget er i ferd med å sette opp et nærmiljøanlegg med benker, grillplass og trimpark på en tomt ved elva i Sauland sendtrum. Dette vil bli et gratis samlingspunkt, hvor folk kan møtes på tvers av både bakgrunn og generasjoner. Bygdelaget jobber på dugnad og skal vedlikeholde parken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?