Elverum Folkehøgskole

Elverum Folkehøgskole får 300.000 kroner til mikspult og tilhørende utstyr.

Elverum Folkehøgskole har en sentral rolle som kulturbærer i Elverum, de trenger å ruste opp salen på skolen. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til miksepult og trådløse sendere og tilhørende utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?