Emblem IL

Emblem IL får 200.000 kroner til skateramper.

Emblem Idrettslag driver i dag med organisert idrett. I tillegg er de ansvarlige for et nærmiljøanlegg tilknyttet idrettsanlegget som også inneholder et areal med en meget slitt skaterampe i trevirke. De ønsker å fjerne eksisterende skaterampe fra anlegget og etablere en ny, moderne og brukervennlig skatepark i stål. Denne vil være både for nybegynnere og noe viderekommne skatere. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til nye skateramper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?