En 3D-modell av Oslofjorden

NIVA får 100.000 kroner til utforming av en 3D-modell og teknisk assistanse.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. De kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. En voksende befolkning med mer fritid, mobilitet og høyere levestandard øker presset på Oslofjorden. NIVA har overvåket fjorden i over 40 år og ønsker nå å lage en 3D-modell av den der endringer i miljøtilstand gjennom årene projiseres på en formidlingsvennlig måte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?