En allsidig møteplass i skolegården

OSLO MONTESSORISKOLE FORELDREARBEIDSUTVALG får 350000 kroner til tretopphytter, bod og sitteplasser

Skolen gjennomførte, i samarbeid med FAU og venneforeningen, et større oppgraderingsprosjekt i skolegården i 2021. FAU får støtte til flere elementer til skolegården, de ønsker at uterommet skal deles inn i flere soner slik at det legges til rette for ulik aktivitet. De planlegger for sitteplasser, tretopphytter, bod elevene kan bruke til å selge egne produkter og tilpasninger av uteområdet generelt slik at det oppleves som et hyggelig sted å møtes også utenfor skoletiden. De ønsker å få realisert barnas, ungdommens og de voksnes ambisjoner “drømmen om en allsidig møteplass” – et naturlig samlingssted for store og små i nærområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?