En bærekraftig oppgradering av lekeplassen i nærmiljøet

LINNESTAD BARNEHAGE SA fikk 200 000 kroner til miljøvennlige lekeapparater i 2024

Linnestad barnehage skal oppgradere uteområdene sine slik at de blir bedre både for barna i barnehagen og for nærmiljøet, hvor det ikke finnes noen aktive velforeninger som kan ta ansvar for dette. Barnehagen er opptatt av å ta i bruk bærekraftige lekeapparater på naturtomten som ligger i nærheten av skogen. Linnestad barnehage SA har fått tildelt 200 000 kr til miljøvennlige lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?