En byvandring i Oslo på 1700-tallet

TIDVIS AS får 2000000 kroner til digital formidling av historisk kildemateriale

Tidvis utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre forskning på, med et spesielt fokus på historie. De bruker ulike typer kildemateriale og levendegjør det gjennom interaktive, digitale opplevelser. Kilder som toll- og skipsanløpslister, branntakster, prislister og lønnsoversikter har blitt transkribert og formidlet til bruk i forskning, skole og på nett. I prosjektet Oslo havn 1798 er området rundt Bjørvika gjenskapt. Nå skal det utvikles videre slik at man ved hjelp av VR briller kan reise i tid, velge en avatar, tre inn i den gjenskapte verdenen og ta del i aktiviteter som duellering, roing eller håndverk, alt i tidsriktig bekledning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?