En grønnere lekeplass

FAU RØREHAGEN BARNEHAGE HORTEN får 150000 kroner til grønn lekeplass

Prosjektets hovedmål er å utvikle uteområdet til Rørehagen barnehage. FAU er opptatt av økologi og av å tilbakeføre natur og bevare biologisk mangfold. Det legges opp til en betydelig dugnadsinnsats fra foreldrene og tiltaket treffer mange barn lokalt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?