En kirkemusikalsk satsing

OSLO DOMKIRKE SOKN fikk 800 000 kroner til pilotprosjekt for en kirkemusikalsk satsing i 2024

Oslo domkirke har kirkemusikken som en bærende pilar i arbeidet som utføres i soknet, med domkantor Kåre Nordstoga og Oslo Domkor i spissen. Domkirken ønsker nå å etablere en pilot på en kirkemusikalsk satsing i samarbeid med Norges musikkhøgskole for å tilrettelegge for god praksisundervisning og skape en praksisarena for studenter innen orgel, sang, kor og dirigering. Oslo domkirke Sokn har fått tildelt 800 000 kroner til en pilot for en kirkemusikalsk satsing.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?