En møteplass for dyrking, læring og fellesskap

ØSTRE AKER OG HAUGERUD SOKN får 580000 kroner til utstyr og installasjoner

En gruppe aktører har gått sammen for å utvikle Ulvenhagen i Oslo til et grønn møteplass. Dette skal bli en aktivitets- og læringsarena med dyrking og klima i fokus, til glede for beboere i nærmiljøet, skoler, barnehager og andre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?