En møteplass i Rollag

Rollag og Veggli Frivilligsentral skaper en møteplass for barn og unge, i samarbeid med medlemmer i Rollag ungdomsråd.

Ungdommene jobber med prosjektet. (Foto: Nadine Mielke)

Ungdommen har behov for å ha tilgang til lokaler etter egne premisser. De skal utforme og utvikle en møteplass for ungdom som er knyttet til frivilligsentralens lokaler.

Lokalene har nylig blitt knyttet til meråpent bibliotek og har dermed blitt tilgjengeliggjort for ungdom utenom vanlig åpningstid. Det er nå mulig for ungdom å bruke lokalene på selvbestemte tidspunkter, samtidig som lokalene er utformet slik at de er tilgjengelig for alle.

Tildeling

ROLLAG KOMMUNE fikk 150.000 kroner i 2021 til utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?