En naturlekeplass til barnehagen

STIFTELSEN RUDOLF STEINERBARNEHAGENE I OSLO får 200000 kroner til oppgradering av barnehagens uteområder

I Kattugla Steinerbarnehage er de svært opptatt av hvordan utformingen av de fysiske omgivelsene påvirker barna. Mens løsningene i bygget de holder til i er gjennomtenkte, mangler uteområdene den samme omtanken. Det ønsker de nå å gjøre noe med og skal, sammen med en snekker, bygge et stedstilpasset lekeapparat i form av et “harehus”. De planlegger også å få på plass plantekasser og trapp til kjøkkenhage. De ansatte har observert barnas lek over lenger tid og vet hva som fungerer og ikke. Prosjektet vil komme mange barn i nabolaget til gode.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?