En plass for barn og unge

GJERREBOGEN 1 BORETTSLAG får 350000 kroner til aktivitetsapparater og parkbenker

Gjerrebogen borettslag er et stort borettslag i Moss med store friarealer og en ungdomsklubb på området. De skal nå tilrettelegge området, for å imøtekomme de unge som ikke er del av den organiserte idretten og skape en plass hvor eldre barn og ungdom kan møtes for fellesskap og fysisk utfoldelse. De bidrar selv med en stor egenandel og dugnaden er allerede i gang for å forberede plassen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?