En samlingsplass for aktive barn og unge

KRÅKSTAD FAU får 950000 kroner til skolegården på Kråkstad skole

FAU ved Kråkstad skole har tatt initiativ til et stort og ambisiøst oppgraderingsprosjekt for å gi alle barn og unge i Kråkstad en møtearena og et variert tilbud for lek og aktivitet, i og utenfor skoletid. På deler av området vil det bli benyttet kork som underlag. FAU ved Kråkstad skole får støtte til å utarbeide området, samt klatrepyramide, fugleredehusker, benker, dump-huske, klatretårn og maling til basketballbanen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?