En stemme til ungdommen

Kom Nærmere Oslo får 15.000 kroner til plateinnspilling.

Kom Nærmere Oslo er et kulturtilbud for vanskeligstilt ungdom som er i barnevernets omsorg, oppfølging eller ettervern. Her får de tilbud om individuell musikkopplæring, bandspilling og låtskriving. De har et mål om at ungdommene skal få positive opplevelser med musikk, oppleve mestring, bekreftelse, fellesskap og tilhørighet. Aktivitetene er tilrettelagt og deltakelse er et mål i seg selv. Det er viktig at tilbudet er spennende samtidig som det er trygt, slik at flest mulig ungdommer deltar. Etter å ha arrangert låtskriverkurs i vår er det flere låter ungdommene ønsker å spille inn og lage plate. Dette kan gi dem en stemme i samfunnet og en mulighet til å formidle opplevelser og tanker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?