Endring har virkning

cCHANGE får 700.000 kroner til prosjekt cChallenge.

cChange er et fyrtårn for individer og organisasjoner som søker nye perspektiver på klimaendringer og omstilling og som deler kunnskap, inspirasjon og verktøy for å l øse klimaproblemet. Vertktøyet er forankret i forskningen som professor Karen O’Brien og hennes forskningsgruppe har jobbet med i mer enn 25 år. cChange har utviklet et program og en medieplattform for erfaringsbasert læring. Programmet er utviklet av forskere ved Universitetet i Oslo, for å hjelpe barn og unge til å se sammenheng mellom egne handlinger og endringer i samfunn, klima og miljø. Nå ønsker de å knytte cChallenge til det skolefaglig arbeidet og mot lag og foreninger. I den anledning er det behov for å utvikle veiledningsmateriale og medieplattform.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?