“Energi for fremtiden”

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE fikk 163 986 kroner til utstyr til prosjekt “Energi for fremtiden” i 2024

Lillestrøm videregående skole har fokus på realfag, og ønsker å engasjere og utdanne elever blant annet gjennom eksperimenter og tverrfaglig samarbeid. Nå skal de i gang med prosjekt “Energi for fremtiden”, hvor det blant annet skal forskes på hvilke energikilder som er best for å bevare naturmangfoldet i Norge. Til dette er det behov for utstyr som solcellepaneler, modellvindmøller og hydrogenbreselsceller.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?