Energieffektivisere grendehuset

LOKALET SOLVOLL får 400000 kroner til oppgradering av lokalene

Husstyret i Lokalet Solvoll drifter et 100 år gammelt forsamlingslokale i bygda Svene som benyttes til mange fritidsaktiviteter: Skolekorps, ungdomslag, fritidsklubb, ungdomsklubb, teater og revyaktivitet. De ønsker nå å energieffektivisere bygget og legge til rette for mer miljøvennlig oppvarming.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?