Energisparetiltak på grendehuset

HAGA SAMFUNDSHUS SA får 50 000 kroner til lysarmaturer og montering

Gjennom mer energieffektive løsninger vil Haga Samfundshus få lavere driftskostnader. Det er viktig for et bygg som rommer svært mange aktiviteter for nærmiljøet. Haga Samfundshus får midler til lysarmaturer og montering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?