Engasjement for klima og miljø i idretten

Greener Events fikk 1 million kroner i 2016 til prosjektet Grønn Idrett.

Greener Events er en ideell stiftelse, etablert i 2009, med formål å fremme bevisste verdier, holdninger og handlinger innen miljø og samfunnsansvar for sportsarrangementer og kulturbegivenheter spesielt.

Prosjektet Grønn Idrett skal gjennomføres i samarbeid med Norges idrettsforbund og har til hensikt å øke engasjementet og kunnskapen om klima og miljø i idretten, og bidra til lavere miljøbelastning. Det skal blant annet utvikles en miljøhåndbok til bruk for alle forbund, klubber og lag.

Se også: greener-events.com

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?