Engasjement mot marin forsøpling

Med mål om å øke oppmerksomheten om miljøproblematikk på en ny måte, vil engasjerte frivillige reise «Håpets Katedral» – et 100 kvadratmeter stort byggverk av innsamlet plast fra havet.

Håpets katedral bygges på Isegran i Fredrikstad. (Alle foto: Adrian Øhrn Johansen)

Prosjektet skal bevisstgjøre barn og unge angående marin forsøpling, og gjøres i samarbeid med ulike frivillige organisasjoner knyttet til natur og miljøvern og til forskjellige religioner. I tillegg utvikles pedagogisk materiell om havets tilstand hvor natur og realfag møter kunst og håndverksfag.

Stiftelsen støttet oppstarten av prosjektet med 1 million kroner i 2017. Siden da har initiativtakerne fått flere økonomiske bidrag fra andre givere, og har skapt stort frivillig engasjement. Til videreføring av prosjektet, samt dokumentasjon, fikk Håpets Katedral til sammen 3,5 millioner kroner i 2019.

Se også: hapetskatedral.no

 

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?