Engebråten skole

Engebråten skole får 25.000 kroner til skaterampe.

Elevrådet ved Engebråten ønsker å pusse opp skateboardrampen i skolegården. Tidligere, da rampen var i god stand, ble den benyttet mye av både gutter og jenter som skatet, og som et samlingspunkt for elever som ønsket å se på. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til skaterampe.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?