Enklere adkomst

Museene i Akershus Avdeling Fetsund lenser får 123.000 kroner til flytebrygge.

Fetsund lenser er en avdeling i det konsoliderte Museene i Akershus – MiA, og er et teknisk og industrielt kulturminne, fløtingsmuseum og besøkssenter våtmark. De hadde i 2017 over 70.000 besøkende, herunder 3.000 skoleelever. De siste årene har de drevet et omfattende utviklings- og tilretteleggingsarbeid i Nordre Øyeren-området med formål å kunne formidle både naturmangfoldet i naturreservatet og den viktige kulturhistorien knyttet til tømmerfløting og bruken av øyene gjennom århundrer til beite og slått. Barn og ungdom er en svært viktig målgruppe. Det er satt opp en tørkelåve på øya Sniksand som skal brukes i formidling av historien, og for å lette adkomsten og tilgjengeligheten til låven ønsker de å anlegge en flytebrygge i Sniksandråka, rett utenfor låven. Dette vil også gjøre det mulig for turistbåten MS Øyeren å legge til slik at passasjerene kan besøke låven.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?