Epleprosjektet Lif Laga

Høybråten og Stovner IL har fått til sammen 289.000 kroner til epleprosjektet Lif Laga.

Foto: Stovner Media

Lif Laga, styres av Høybråten og Stovner Idrettslag, Foreningen One People og Stovner Media som er en del av Oppvekstavdelingen, Seksjon Fritid i bydel Stovner.

Sammen med mindreårige enslige flyktninger, og frivillige i alle aldre, går ungdom fra Groruddalen på etisk epleslang i eplehagene i lokalmiljøet. Eplene blir til Líf Laga epledrikk som selges til inntekt for samfunnsnyttige formål. Overskuddet av salget går til Redd Barnas arbeid med unge mennesker på mottak, samt til Lif Laga Fondet som jobber for å forebygge utenforskap.

Prosjektet fikk tildelt 140.000 kroner i 2017 til et kjøretøy. Og nå har scooteren «eplekjekken», gjort det lett å komme seg rundt med produktene og være med på aktiviteter, markeder og festivaler.

Videre fikk de samme år tildelt 149.000 kroner til fruktpressing og andre kostnader i forbindelse med prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?