Ernst Simon Glaser

Ernst Simon Glaser får kroner til Worskshops og orkesterøvelser. Ernst Simon Glaser ønsker å bidra til å ny giv i Høybråten Skoles Strykeorkester. Som et ledd i dette skal det arrangeres et høstseminar, hvor orkesteret skal øve inn et stykke av Dvorák. I tillegg vil det bli workshops.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?