Esport i Gudbrandsdalen

BLUE ELITE ESPORTS fikk 50.000 kroner i 2018 til utstyr til esport-turneringer.

N-Games er en satsing på esport i Nord-Gudbrandsdalen. Blue Elite eSports skal sammen med bibliotekene i regionen arrangere 36 spillkvelder i løpet av skoleåret 2018/2019. Dette vil bestå av 24 innledende runder i Rocket Leauge og 12 spillkvelder med Fortnite.

Alle arrangementene er gratis og det vil bli avholdt 6 arrangement i hver av Norddalskommunene. Arrangementene er rusfrie og deltagerne vil få frukt og drikke under arrangementene.

Arrangørene vil kjøre en turnering med to spillere på hvert lag, basert på automatisk seeding. Det vil si at ingen kan bestemme hvem de vil spille på lag med, noe som bygger oppunder det sosiale aspektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?