Et bedre tilbud i skolegården

FAU ved Torp skole har fått støtte til å skape et bedre tilbud i skolegården, spesielt for de store barna.

Denne guttegjengen fra sjettetrinnet på Torp skole, gleder seg til å se hva de nye midlene skal føre til i skolegården. (Alle foto: Christine Heim)

Torp skole i Fredrikstad har et driftig FAU som ønsker å ruste opp skolens uteområdet for å bidra til en aktiv, variert og morsom skolehverdag for barna.

De vil gjøre uteområdet mer brukervennlig og tiltaket vil også bidra til økt samhold gjennom dugnadsinnsats for felleskapet.

FAU ønsket seg nye tilskudd til skolegården på Torp skole, spesielt til de eldste barna. De engasjerte foreldrene søkte midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og fikk søknaden godkjent. Nå skal de finne ut nøyaktig hva de skal prioritere i denne omgangen.

På Torp er lokalsamfunnet nært og lite. “Alle” kjenner alle, og alle har kort vei til skolen. Det gjør Torp skole til et samlingspunkt for barn og unge i alle aldre, også utenfor skoletiden. Nettopp derfor er alle løft som gjøres her til glede for veldig mange.

Nå har nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB gitt grobunn for nye ønsker og ambisjoner for uteområdet til den gamle skolen.

– Vi ønsket oss midler til å kunne forbedre uteområdet spesielt for de litt eldre barna på skolen. De ungene som går i femte, sjette og sjuende klasse savner nok litt mer å finne på rettet mot deres aldersgruppe. De yngste barna stortrives med klatrestativer, husker og ballek, forteller FAU-leder Ann Jeanett Hoff-Hansen.

Begrenset med midler og ressurser

Rektor Tor Eivind Olsen er evig takknemlig for at foreldrene i FAU engasjerer seg på barnas vegne, og tar initiativ til å søke støtte for sine prosjekter.

– Det at foreldre engasjerer seg er vi helt avhengige av, for som offentlig skole har vi begrenset med midler og ressurser for å få til ting selv. Flere av tingene som er i skolegården allerede er takket være FAU-engasjement, og også tidligere tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB, forteller han og peker blant annet på ballbingen i nederste del av skolegården.

– Vi ønsker oss nytt basketballnett i skolegården, og flere lekestativer her. Og noen flere husker – kanskje sånn med fem som går i ring, for det er alltid mange barn som vil ha huskene og så må vi bytte på hele tida, sier klassekameratene Theodor Mathias Sarmiento Olsen og Toshe Gerov (begge 12 år).

Selve søknadsprosessen har ifølge FAU gått som smurt.

– Det var veldig greit! Vi satte av noen timer en kveld til å innhente noen priser på diverse. De timene var jobben vel verdt, mener Ann Jeanett.

Mange ønsker – alt basert på dugnadsarbeid

Nå er prosjektet fremdeles i planleggingsfasen. Flere ønsker har kommet fra barna, blant annet om bedre sykkelparkering og en stor karusellhuske.

Alle planene er med utgangspunktet at montering og ordning skal gjøres på dugnad. Det gjør at pengene strekker lenger, og gir også en verdi til foreldrene, mener FAU-lederen:

– Det er veldig sosialt med dugnad! Man møter jo foreldre fra forskjellige trinn og andre klassekontakter.

Nøyaktig hva pengene skal brukes til er ikke fullstendig landet enda.

– Vi har vært innom mange tanker om ting vi vil gjøre med pengene, så nå handler det egentlig om å prioritere. Noe av det som har vært oppe til diskusjon er utekjøkken, sykkelparkering, bordtennisbord som tåler vær og vind, og til og med en snøkanon, smiler Ann Jeanett og medgir at de trolig ikke får til alt de ønsker seg i denne omgangen.

Tildeling

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) VED TORP SKOLE fikk 200.000 kroner i 2021 til aktiviteter i skolegården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?