Et kvantesprang for demokratisk mestring

FORENINGEN PÅDRIV fikk 4 875 000 kroner til kompetanse, kurs og formidling i 2024

Ved å mobilisere og istandsette lokale pådrivere, som ønsker å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling, skal foreningen Pådriv oppnå et kvantesprang for demokratisk mestring hos de som bor og jobber i Oslo. Foreningen skal mer konkret gjøre nye lokale pådrivere i stand til å delta gjennom å gi flere innbyggere tilgang til verktøyene, nettverkene og kompetansen de trenger. De har sett at dette er nødvendig å inkludere bredt på tvers av alder, livsfaser og bakgrunn. Foreningen Pådriv har fått tildelt 4 875 000 kr til kompetanse, kurs og formidling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?