Et minne- og kunnskapssenter

STIFTELSEN 10.AUGUST får 2500000 kroner til etablering av Kunnskapssenter og formidling

Al-Noor moskéen i Bærum ble utsatt for et terrorangrep 10. august i 2019, noe som også var et angrep på demokratiet. For å lære av hendelsen, ønsker de å gjøre deler av lokalene tilgjengelige for skoleklasser og andre besøkende, å bli en bidragsyter for refleksjoner over hva demokratiet er og hva som kan true det. Stiftelsen 10. august ble etablert i begynnelsen av 2020 og har på kort tid blitt et viktig bidrag lokalt og nasjonalt i det forebyggende arbeidet mot radikalisering, spesielt behovet for mer dialog og kunnskapsformidling på tvers. Stiftelsen er religiøs og politisk uavhengig, og holdes i gang av et mangfoldig og faglig solid styre. De får nå tildeling for å etablere et minne- og kunnskapssenter i et rom i tilknytning til moskeen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?