Et samlingspunkt i nærmiljøet

TOMTERÅSEN VELFORENING får 100.000 kroner til grillplass, bord og benker.

Velforeningen ble stiftet i 1985 og er tilknyttet et byggefelt i Nes kommune. I nærheten av Tomteråsen ligger det barnehage, skoler og idrettsarena.

Etter omfattende hogst på fellesarealet ønsker de nå å legge til rette for ulike aktiviteter. De har hatt idédugnad med beboere, idrettslaget, representanter fra barnehagen med flere. I tillegg har de engasjert en landskapsarkitekt.

Prosjektet de ser for seg består av å tilrettelegge for en festplass, en grillplass med benker og bord og en treningspark. Dette vil bli et samlingspunkt i nærmiljøet og et godt bidrag til å skape trivsel og aktivitetsmuligheter for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?