Et sted å møtes og nyte sjøen

Kjærnes Vel fikk 110.000 kroner i 2016 til materialer til brygger, plattinger og benker.

Alle foto: Kjærnes vel

Dugnadsgjengen i Kjærnes Vel i Akershus har med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB sørget for at barn og unge i området har fått et nydelig sted å møtes og nyte sjøen sammen.

«Sommeren 2018 var spesielt varm og lang, så vi fikk virkelig valuta for innsatsen og pengene. I perioder var det smekk fullt der hver dag – hele dagen,» skriver velet i sluttrapporten til Sparebankstiftelsen DNB.

Vellet er en lokal forening som er opptatt av trygghet og trivsel i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?