Et Tryggere Norden Sammen 2024-2028

NORDIC SAFE CITIES NORWAY får 14000000 kroner til programmene Et sterkere Nordisk demokratifellesskap, Tryggere digitale byer og Unge Nordiske Demokratipionerer

Nordic Safe Cities ble etablert av Nordisk Ministerråd i 2016 etter terrorangrepet i København i 2015, og fungerer i dag som en uavhengig ideell medlemsorganisasjon. De leder en allianse av 21 medlemsbyer og samarbeider med ulike fagpersoner og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele Norden. De har som mål å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn og hjelper byer med å motvirke polarisering, hat og ekstremisme. Organisasjonen fungerer som en “handletank”, som omsetter kunnskap til praksis, samt deler og utvikler konkrete verktøy for å forhindre ekstremisme, polarisering og hat i det sivile samfunnet, den digitale verden og den offentlige sfæren.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?