Etablering av HolmliAkademiet

Deichman Bibliotek på Holmlia vil i samarbeid med Unge Holmlianere og Holmliainitiativet etablere HolmliAkademiet.

Prosjektets idé er å gi ungdommer på Holmlia muligheten til å utvikle sitt potensiale til å bli gode ledere og rollemodeller. Satsingen baserer seg på modell av Alnaskolen, og har også hentet inspirasjon fra Tøyenakademiet.

Ungdommene skal kurses innen ledelse og organisasjonsarbeid. I tillegg skal alle deltakerne på akademiet ha praksis, og det legges opp til at dette kan skje i aktiviteter som foregår på biblioteket. Ved å gi ungdommene mulighet til å arbeide i organisasjoner og foreninger som driver med aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet, er ambisjonen at de får satt teorien ut i livet og vil oppleve mestring og en dypere forståelse av det de har lært.

Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Holmlia) får 499.000 kroner til utstyr, ekskusjoner og honorarer i forbindelse med etablering av HolmliAkademiet.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?