Etablering av skatepark på Tingnes

Nes Vel får 300.000 kroner til etablering av skatepark.

Velforeningen drifter i dag en grusplass hvor de lager skøytebane på vinteren. Denne er veldig populær blant barn og unge, og nå ønsker de å benytte plassen hele året. De vil lage en aktivitetspark med skatepark, basketballbane og fotballbane. En arbeidsgruppe med representanter fra Nes Vel, foreldre til ungdommen og Lions har hatt flere møter angående utforming og regler ved bruk av aktivitetsparken, og nå går de i gang med arbeidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?