Etablering av skolekor

Ung i Kor Oslo skal sammen med Vaal skole og Vaal skoles FAU, og med Sofienberg skole og Sofienberg skoles FAU, etablere skolekor ved hver av de to skolene.

Aktiviteten skal foregå i de respektive skolenes lokaler og etableres som fritidstilbud for elevene.

I regi av FAU ved de respektive skolene skal det etableres styrer, og de frivillige kreftene vil bestå av foreldre eller andre voksne i lokalsamfunnet.

Ung i Kor Oslo får til sammen 360.000 kroner til etablering av barnekor ved Vaal skole og ungdomskor ved Sofienberg skole.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?