Etablering av “verdensband” i Rakkestad

Rakkestad Kulturskole får 155.000 kroner til utvikling og gjennomføring av oppsetning med “verdensbandet”.

Kulturskolen samarbeider tett med det frivillige kulturlivet i bygda og med skolen. Det er det flerkulturelle miljøet på skolen som er ideen bak prosjektet. Gjennom musikkutfoldelse er målet å skape en ny inkluderingsarena, og forestillingen blir en god visningsarena i lokalsamfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?