#Ettårtil

NORGES NATURVERNFORBUND fikk 6.900.000 kroner i 2021 til utvikling av den store klesbyttedagen og nabolagsmarked, samt utarbeide kampanjen #ettårtil.

For å hjelpe oss til å bli mer miljøvennlige i hverdagen ønsker Naturvernforbundet å legge til rette for at vi bruker tingene lenger, før vi skifter dem ut. Det skal skje ved å arrangere flere klesbyttedager, flere lokale byttemarkeder for bruksting og ved å gjennomføre kampanjen #ettårtil. Sistnevnte skal vise oss de faktiske miljøomkostningene ved å kjøpe for eksempel en mobiltelefon, både i form av faktiske klimasgassutslipp, men også tap av natur.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?