Etter skole tilbud i Heggedal

Heggedal IL får 50.000 kroner til utstyr til idrettsaktiviteter.

Idrettslaget er svært aktiv og ønsker nå å igangsette et tilbud for elever på ungdomsskolen. Tilbudet går ut på at det etter skoletid skal være mulig å delta på ulike aktiviteter i og ved Gjellum grendehus. Dette skal fange opp og aktivisere ungdom som ikke deltar i mer tradisjonelle idretter, som for eksempel fotball og langrenn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?