Etter skoletid på Nordre Follo bibliotek

NORDRE FOLLO BIBLIOTEK SKI får 170000 kroner til utstyr til aktiviteter

Nordre Follo kommune er en av landets største kommuner. Nordre Follo bibliotek består av avdelingene Ski og Kolben, og er møteplasser for kunnskap, opplevelser og leseglede. Tilbudet Etter skoletid ble startet opp i august 2021 og har vært en stor suksess. Det er et varmt og inkluderende møtested for lek, læring, samhold og aktivitet for 5.-8. trinn på biblioteket, i samarbeid med Røde Kors og Frivilligsentralene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?