Etter skoletid på skolebiblioteket

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 200000 kroner til møbler og utstyr

Oppsal og Vetland skoler er samlokalisert, men har få felles lokaler som innbyr til inkludering og vennskap på tvers av skolene. Skolebiblioteket skal bli en slik arena. Skolene er opptatt av å utvikle leseglede hos elevene, og håper at et inspirerende skolebibliotek kan være et bidrag inn i dette. Lokalet også skal være et attraktivt sted for barn og unge på ettermiddagstid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?